Prešporok taxi, najlacnejší v Bratislave

Vážení zákazníci,

už 5 rokov sa Vám snažíme prinášať naše služby za čo najnižšie ceny. Tieto ceny sa nezmenili už tri roky. Nakoľko náklady vo všetkých sférach života rastú, zvyšujú sa náklady aj našich vodičov. Tak ako ich životné náklady tak aj náklady spojené so samotným výkonom ich pracovnej činnosti. Táto situácia nás donútila mierne zvýšiť ceny našich služieb. Napriek tomuto navýšeniu stále ostávame najlacnejší na trhu. Veríme, že toto zvýšenie povedie zároveň k skvalitneniu a zvýšeniu dostupnosti našich služieb.

Zároveň s týmto zvyšovaním, sme začali pracovať na inováciách a technologických vylepšeniach, ktoré sa priamo a pozitívne dotknú aj Vás. O ich ďalšom priebehu Vás budeme včas informovať.

NOVÉ CENY:
Min. jazdné ... 3.80€
Nástupné ...... 1.20€
1 sadzba ...... 1.10€
2 sadzba ...... 0.55€

Podrobnejšie ceny v našom cenníku

Váš team Prešporok TAXI